Analyse: Insourcing er ikke et nichefænomen

May 20, 2019 | Share this article

Insourcing af digitale marketing services er langt fra et nichefænomen i Danmark, bekræfter analyse.

Programmatic halter overraskende bagud, på trods af klare europæiske tendenser i den retning. 40 % af de danske annoncører har allerede helt eller delvist in-sourcet deres digitale marketingaktiviteter i virksomheden.

Det viser en undersøgelse, MyResearch har lavet for konsulentbureauet ignite Nordic. MyResearch udfører hvert år undersøgelsen, MyImage, for at tage temperaturen på annoncemarkedet og reklamebranchen i Danmark.

Analysen bekræfter den gængse opfattelse – insourcing er ikke et nichefænomen, men snarere en trend med fremdrift.

”Det er ikke tilfældigt, at emnet bliver drøftet, når branchefolk mødes, eller når Dansk Annoncørforening gennemfører seminarer om insourcing,” siger Martin Kronborg fra konsulentbureauet Ignite.

”Insourcing bliver i stigende grad set som en måde at fremtidssikre sin digitale marketing på, for at skabe større effekt og agilitet i medieindkøbet.”

Først in-sources CRM, Search og SoMe

Det mest oplagte for annoncørerne er at in-source discipliner, som Search (Paid og SEO), CRM og Social Media buying og management, bekræfter analysen, der således flugter med hidtidige antagelser.

Derimod er annoncørerne ikke helt klar til at in-source programmatic display og video, der ellers ofte fremhæves som en oplagt insourcing mulighed. 30% siger i analysen, at de vil eller overvejer, at in-source programmatic. Men kun 7,8% siger, at de har besluttet at in-source programmatic.

”Det er ikke overraskende, da programmatic marketing ofte betragtes som en kompleks opgave. Det kræver specialist viden at udføre ordentligt, men på trods af dette vil det især for mange større annoncører ofte være en god business case, at in-source programmatic marketing,” siger Lars Møller fra ignite.

”Både i forhold til større effekt, besparelser på fee til mediebureau, transparens i indkøbet og et potentielt lavere spend”.

Mediebudget har indflydelse på in-sourcing

Analysen bekræfter, at budgetstørrelse betyder meget for annoncørernes overvejelser. 40 % af annoncører med et marketingbudget over 20 mio. DKK, siger, det er sandsynligt eller helt sikkert, at de vil in-source programmatic marketing.

Samme tendens ser man også i resten af Europa, hvor seneste rapport fra IAB viser, at 88% af de adspurgte europæiske virksomheder vil in-source programmatic marketing i større eller mindre grad, og nævner omkostningsbesparelse, mere præcis målretning af annoncer og større agilitet som årsager.

I Danmark fortæller Myimage analysen, at 32 % siger det er helt sikkert eller sandsynligt, at de vil trække marketingteknologi til annoncering ind i eget regi. Det drejer sig fx om DSP (Demand Side Platform til programmatic indkøb) og adserving (kampagnehåndtering, tracking og effektmåling). Samme billede ses inden for marketingteknologi til håndtering og aktivering af data, fx systemer som DMP (Data Management Platform), hvor 36 % overvejer at tage ejerskab over disse systemer

”Det er såvel BtB og BtC annoncører, der tager ejerskab af marketing-teknologi, hvilket hænger sammen med behovet for at få større kontrol over data, og integrere brugerrejsen på tværs af købte og egne platforme” siger Martin Kronborg.

”Samtidig giver det bedre mulighed for at få indblik i ”maskinrummet” og sikre at det arbejde der udføres, enten internt eller eksternt, er transparent og af høj nok kvalitet”.

Branchetilhørsforhold spiller en rolle

”Tele, IT, rejse- og spilbranchen er særligt åbne for at håndtere digitale discipliner internt. Det skyldes, at det er brancher, hvor der er behov for at aktivere egne data på tværs af brugerrejsen effektivt, og for at kunne handle agilt ud fra konkurrenter og markedets udvikling,” siger Martin Kronborg.

”Men vi forventer helt sikkert at in-sourcing bølgen vil sprede sig til flere brancher og virksomheder. Alle er i gang med en digital transformation, og i det ligger at have sine kunder i centrum. At tage kontrol over kunderejsen er derfor et vigtigt element, og vejen der til, er at have ejerskab over teknologi og data, digitale kompetencer og eksekvering af kreativer og kampagner tættere på forretningen”, slutter Lars Møller.

For yderligere information kontakt:

Managing Director, Martin Kronborg
Mobil: 30 32 80 05
Mail: martin.kronborg@ignitenordic.com
Managing Partner, Lars Møller
Mobil: 27 11 32 00
Mail: lars.moeller@ignitenordic.com

ignite Nordic rådgiver og supporterer virksomheder, der ønsker at insource digitale marketing services, eller allerede har gjort det, og er en del af en af verdens største medie- og marketingkoncerner IPG Mediabrands.